Una, doar una

2022-01-24T19:27:06+00:00

Mărgele colorate atârnă ca pe sfoară. / Unele par să urce, iar altele coboară...

Una, doar una2022-01-24T19:27:06+00:00

Timp de împrumut

2022-01-24T19:28:26+00:00

De ce îţi cauţi calea / Pe drumuri pietruite? / De ce alegi cărarea / Cu dale şlefuite?

Timp de împrumut2022-01-24T19:28:26+00:00

Eşti tu…

2022-01-24T19:29:37+00:00

Cu ploi de stele făptura-ţi primeneşti, / În văl de nebuloasă pruncii îţi odrăsleşti...

Eşti tu…2022-01-24T19:29:37+00:00

Mândrie măsurată

2022-01-26T15:44:58+00:00

Orbiţi de-a lor statură / Cerul nu li-i destul. / La sori râvnesc cu ură, / Gândul li-i nesătul...

Mândrie măsurată2022-01-26T15:44:58+00:00

De ce…

2022-01-26T15:45:22+00:00

De ce se frânge râsul / În amăreala vieţii? / De ce se stinge visul / În roua dimineţii?...

De ce…2022-01-26T15:45:22+00:00

Dincolo de zei

2022-01-26T15:45:39+00:00

Făclii flămânde muşc-al nopţii început, / Un flaut tânguie o melodie sumbră...

Dincolo de zei2022-01-26T15:45:39+00:00

Veni-vor solii

2022-01-26T15:46:09+00:00

...Şi-n loc de alinare, / Ne vor stârni dorinţa / De cruntă răzbunare / Legând în jurul vieţii...

Veni-vor solii2022-01-26T15:46:09+00:00
Go to Top