Pe câmpii şi prin vâlcele,
Soarele cel generos
Îşi revarsă razele
Devenit brusc mai voios
Şi trezeşte gâze, fluturi
Cu parfum suav de flori
Răsădind noi începuturi
Într-o mie de culori.

În cascada de lumină
Zarzărul îmboboceşte,
Violete în cunună
Primăvara-şi împleteşte.
Ţese harnică-n altiţă
Rândunele, dediţei,
În cireşi leagă cosiţă
De roş, alb şi ghiocei.