Ţesător de vise printre stele2024-06-27T06:20:13+00:00

Timp de împrumut

De ce îţi cauţi calea / Pe drumuri pietruite? / De ce alegi cărarea / Cu dale şlefuite?

Eşti tu…

Cu ploi de stele făptura-ţi primeneşti, / În văl de nebuloasă pruncii îţi odrăsleşti...

Cioburi de porţelanuri

Chipul născut nu vi-i de ajuns. / Cu aur, plumb şi sulimanuri, / În dosul măştii l-aţi ascuns...

Mândrie măsurată

Orbiţi de-a lor statură / Cerul nu li-i destul. / La sori râvnesc cu ură, / Gândul li-i nesătul...

De ce…

De ce se frânge râsul / În amăreala vieţii? / De ce se stinge visul / În roua dimineţii?...

Dincolo de zei

Făclii flămânde muşc-al nopţii început, / Un flaut tânguie o melodie sumbră...

Veni-vor solii

...Şi-n loc de alinare, / Ne vor stârni dorinţa / De cruntă răzbunare / Legând în jurul vieţii...

Îmi caut alinarea

În răsuciri de valuri, / Pe înspumate maluri, / În scoici de perle grele / Şi-n horele de iele...

Dor de sânziene

Despuiate şi zălude Hora-n cer să dănţuie, Printre ierburile ude Pe flăcăi să chinuie.

Reflexii

Te înspăimânţi / Când măsori timpul risipit. / Te îngrozeşti / La gândul că există un sfârşit...

Încătuşate-n aurore

Trupuri subţiri, în zale, / Mlădie precum focul, / Cerul supun triumfale, / Lui Odin îi fac jocul...

Doar un punct?

Un simplu punct / E cel care sfârşeşte versul. / Un punct, / Aşa spun unii că-nceput-a Universul...

Ţesătorul de vise

În hruba lui celestă, bătrânul ţese vise, / Împletituri de raze, istorii noi, promise...

Go to Top