Sub soare torid
Gând nou şi avid
Poartă trupul rigid
Prin nisipul arid
Adâncind tălpi în pulberi de stele.

În tăcere şi ger
Timpu-i crud grefier
Plâng sâmburi de fier
Supernovele pier
Când în oasele mele ard stele.

Sunt vis călător
Mânat de-al meu dor
Străbătut de fior
Când al aripii zbor
Îmi ninge pe umeri cu stele.

Ard astre singuratice
Legende enigmatice
Miracole cuantice
Pictate-n ceruri antice
Când în palme îmi curg cascade de stele.

Lumina vibrează feeric
Copil îngrozit de-ntuneric
În neant se zbate coleric
Peste ani străluce himeric
Şi-n ochii mei scânteie stele.

Împletită în vers
Cu-al destinului mers
Când vizibil când şters
Fărâmă de univers
Mi-e inima ce picură stele.

Al poetului cânt
Mă leagă-n jurământ
Cu eternul cuvânt
Mai presus de mormânt
Când din sufletul meu se nasc stele.