Hălăduind prin Hrubele Cunoaşterii, situate sub statuia Întâiului Îmblânzitor, am întâlnit o fiinţă aparte, o apariţie jovială
şi misterioasă despre care aveam să aflu mai târziu că juca un rol important în istoriaşi cultura oamenilor stepei.
Numele adevărat i-a fost uitat demult, în negurile timpului, iar oamenii îi spuneau Căutătorul-Arhivar.

Prin hruba antică şi neagră
El îşi petrece ziua-ntreagă.
În mâini c-o rază de lumină,
El întunericul domină
Şi printre cărţi îşi face veacul…
La orice hibă are leacul.

De-l vezi, se schimbă a ta soartă
Că, mândru, mantia îşi poartă
Brodată-n fir de cristalită
Cu mii poveţe-acoperită.
Obrazul rumen pare-atins de soare
Şi glasul blând îi sună a licoare.

Cu ochii mari cuprinde multe cărţi,
În minte îşi gravează mii de hărţi.
Ciudat avar… adună orice slovă
Fie din carte, fie spusă-n vorbă.
Din lume-i vin, în stoluri, păsări mii:
Rapoarte, zvonuri, ştiri şi grozăvii.

Pe toate-n gând el le sculptează
Şi în adânc le cercetează,
Din miliardele de fire ţese
Imagini clare sau subînţelese.

Cu toţii vin să-i afle sfatul,
Căci meşter e ca nimeni altul.
Cu Ţesătoarea ţine sfat de taină…
Dar şi c-un om ce poartă orice haină.

Din peşteri iese la un an,
Când stele mii se strâng colan
Să-mpodobească Galatheea…
Atunci declamă Epopeea!

Atunci evocă toţi vitejii
Atunci dezvăluie toţi miejii
Înţelepciunii fără margini
Încătuşate între pagini.

Cu mare dar de povestire
L-ascultă toţi cu preţuire,
Îi sorb cuvintele cu sete
De la moşnegi şi pân’ la fete
Şi ochii mari se scald-atunci în stele
Şi sufletul se mântuie de rele,
Căci mantia-i străluce de poveţe
Şi orice om poate atunci să-nveţe.

Copii adună-n jurul lui ades,
Le spune basme cu mult înţeles
Ce îi îndrumă peste ani
Şi-i ocroteşte de tirani.
Apoi, cu sârg, adună veşti,
Rapoarte, zvonuri şi poveşti
Că-i o fiinţă cu mult har:
Căutătorul-Arhivar.

Dedic aceste rânduri Crenguţei, spirit căutător şi pătrunzător, care are întotdeauna în tolbă o povaţă, o vorbă bună, o încurajare, un leac de suflet.

Acest text a fost cules de DreamWeaver din Apocrifele Republicii şi, cu voia dvs., este parte a Experimentului literar Republica, iniţiat şi găzduit de Gazeta SF.

Sub bagheta magică a lui John Dobro, minunatul ilustrator-vrăjitor al Gazetei SF, Cronicile Îmblânzitorilor de krakstari de pe Samir au prins culoare şi formă. Mii de mulţumiri, John.