Europa
Imaculată, de nea,
N-ar fi alta ca ea,
Doar că-i rece şi rea.
Din vrajă-i zămislită,
Nimfă ursită,
Glacială ispită.
Iubită domniţă
Cu nume de zeiţă
Legi plete-n cosiţă.
Departe de soare,
A frunţii tale paloare
Trădează candoare.
Sub pielea de mărgean
Tălăzuie ocean
Al apei alean.
Subtilă, plăcută,
Fecioară tăcută
Îmi pari muză mută.
Cu privire savantă,
Silfidă tentantă
Păşeşti arogantă.
Veşmânt de mireasă
Te îmbracă-n mătasă,
Gerul crunt îţi e casă.
Fulgii roi te învăluie,
Altare se năruie
Răceala ta stăruie.
Buzele tale îngheaţă
Orice urmă de viaţă…
Nu eşti bună de soaţă.

Io
De nebuni adulată,
Despletită-nţepată,
De ură turbată.
Zeitate zăludă
Împroşti lavă crudă,
La rugă eşti surdă.
Vulcani creşti în tine,
Magma albă devine
Sânge proaspăt în vine.
Ursit îţi e focul
Ce-ţi arde norocul.
Pârjolit ţi-e sorocul.
Pari născută de soare,
Nu ai pic de pudoare,
Etalezi doar dogoare.
Amantă pătimaşă
A candorii vrăjmaşă,
A iubirii pizmaşă.
Infern ai în privire,
Toată eşti răbufnire,
Mult prea iute din fire.
Strânsă-n straie cernite
De flăcări tivite,
Porţi rubine rănite.
Sărutarea ta arde,
Pe piele treci hoarde
De degete oarbe.
Vanitatea ţi-e vastă
Soarta hâdă, nefastă,
Nu poţi fi nevastă.