De câmpul înflorit
Ne este dor,
De crângul însorit
Şi norul călător,
De mândra şi-mplinita
Floare de cireş
Şi straşnic păzita
Petală de măceş,
De vioriul aprig
Ce dănţuieşte în poieni
Nepăsător la frig
Şi la troieni.

Azi, flori din cer
Să curgă peste noi
Şi frunze mari de palmier.
Petale să ne învăluie vioi
Cu binecuvântări înmiresmate,
Cu har divin
Şi infinită bunătate.