Drum presărat cu stele pulberi de diamante
Printre legende poartă pierdute amintiri.
Legate-n constelaţii cu denumiri savante
Antice personaje stârnesc şi azi trăiri.
Persei şi Andromede, Cassiopei, Pleiade
Îşi retrăiesc povestea pe-al bolţii negru voal.
Se scaldă în cascade vrăjite de naiade
Şi săvârşesc în taină eternul ritual.
Se ung cu praf de aur pe frunţi, pe sâni, pe coapse,
Trezesc orgolii calpe-n luxoase etalări.
Noaptea li-i prizonieră în ore vechi şi arse,
Minţi mari jertfesc luminii visate întâmplări.
E plină bolta largă de vânători prea vrednici
Purtând pe talii suple de stele cingători.
Făr’ de răgaz vânează-n abis monştri vremelnici,
În ochi plini de credinţă se vor nemuritori.
Dar lumea este alta. Alţi zei le joacă-n palme
Urmaşilor nevolnici de scriitori în cer.
Mâliţi în limba groasă ce ştie doar sudalme
Să poarte-n cer peniţa pot oare să mai sper?
Vor mai fi ei în stare în veşnicii să scalde
Eroi măreţi, fecioare cu trainice iubiri?
Vor şti ei să înalţe astre fierbinţi şi albe
Spre cerul tot mai palid? Sublime amintiri…
Mai au ei printre semeni Herculi şi Deianere
Ce-n inimi să trezească al vitejiei dor?
Ori se-amăgesc prosteşte gonind după himere
Prea cotropiţi de timpul veşnic învingător.
Cânta-vor cu lumină cântul suprem de slavă
Când lumea lor se frânge în fiecare ceas?
Vor mai fi ei în stare, în goana lor bolnavă,
Să construiască mituri din colbul ce-a rămas?