Ţesător de vise printre stele2022-01-27T22:12:02+00:00

Un vis…

Copila avea un dar. Un dar unic. Unic în lumea ei. Vis sau blestem, nimeni nu putea spune. În vis, putea pătrunde adânc în ţesătura universului şi, uneori, chiar dincolo de ea.

Solstiţiu

Priveşti cu regret chipul schimonosit al bătrânului. Cât de idiot poţi să fii... De ce l-ai ales tocmai pe el, un biet slujitor în templu, adus de spate şi cu obrazul brăzdat de neîndurătoarea bătrâneţe. Nu ştie ce-i făţărnicia...

Dor de Florii

De câmpul înflorit Ne este dor, De crângul însorit

Strivirea

Ne înghesuim unii în alţii în oraşe-peşteri minţindu-ne că aşa, striviţi de măreţia propriilor noastre creaţii, suntem în siguranţă...

Bătrânului dragon

Dragon bătrân căzut în năpârlire, / Tu semeni încă groază şi uimire...

Ore amare

Între pereţi ne macină amare ore / Şi ura se îndeasă sub masca neţesută...

Blestem greu de jad

Spre hruba din munte / Trudeşte flăcăul. / Broboane pe frunte / De-a dreapta e hăul...

Victorie sălcie

Tumultul bătăliei de mult a amuţit. / Hangerul fără nume îşi plânge azi tăişul...

Zănatic amalgam

Amurg pitit în frunze de aur şi rubin / Jeleşti în taină vara cu cerul ei senin...

Amare ierburi

Lumina de-nceput / Sub gheare zdrenţuieşte / Veşmântul neţesut...

Go to Top